«

»

Kerstgroet ds. Hommes

Onderstaand te downloaden: een kerstgroet van ds. Jan Hommes, namens het breed moderamen classis Groningen-Drenthe