«

»

Cantatedienst

Zondag 27 oktober 19:00 uur, Abdijkerk, Cantatedienst

Voorganger: n.n.b.
M.m.v.: Cantorij Aduard en Grootegast en strijkensemble
Koster: J. de Bree
Kerkauto: T. van der Veen