«

»

Kerkdienst – Ds. G. Schoonman, Lucaswolde

Zondag 13 oktober 9:30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Ds. G. Schoonman, Lucaswolde
Organist: Hans Beek
Koster: J. de Bree
Ouderling: Sijko Spriensma
Knd: Alle groepen o.l.v. Emma
Collecten: 1e KIA Wereldvoedseldag / 2e Pl. kerkenwerk / Uitg. Pl. kerkenwerk
Kerkauto: G. Paauw
Jeugdkerk: vanaf 9:15 uur in de Vluchtheuvel