«

»

Biddag – Ds. K. Pieterman, Niekerk

Woensdag 13 maart 19:30 uur, Rehobothkerk, Biddag voor gewas en arbeid

Voorganger: Ds. K. Pieterman, Niekerk
Organist: Hans Beek
Koster: Fam. Slofstra
Ouderling: Theo ter Veen
Collecten: 1e Voedselbank
Kerkauto: T. van der Veen