«

»

Gemeenteavond 1 november

Op 1 november 2017 is de najaarsgemeenteavond. Deze begint na de dankdagdienst. De koffie staat klaar vanaf 20.15 uur, natuurlijk ook van harte welkom als u niet in de gelegenheid bent om naar de dienst te komen.

  • Agenda
  • Opening
  • Begrotingen van diaconie en kerkrentmeesters
  • Kerkorde wijziging (over veranderingen in de landelijke PKN)
  • Wijziging plaatselijke regeling (verandering plaatselijk – ‘hoe regelen wij het’)
  • Openbaar maken van kerkdiensten via de website
  • Rol van gastvrouwen/mannen bij aanvang van de dienst
  • PAUZE
  • Nader te bepalen
  • Rondvraag (bij dit punt kunt u vragen stellen die indien mogelijk kort beantwoord kunnen worden door de KR dan wel geagendeerd worden voor een bijeenkomst)

Sluiting uiterlijk 21.30 uur.