«

»

Kerkdienst – Ds. R. Fortuin, Groningen

Zondag 23 juli 9:30 uur, Rehobothkerk

Voorganger: Ds. R. Fortuin, Groningen
Organist: Hans Beek
Koster: J. v.d. Vaart
Collecten: 1e Diaconie (christelijke doeleinden) / 2e Kerkrentmeesters
Kerkauto: G. Paauw