Vesper

Zondag 18 februari 17:00 uur, Abdijkerk, Vesper, 1e lijdenszondag, Paasgr.actie

Voorganger: gemeenteleden / cantorij
Organist: Date Jan Jongsma
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Irene Visser
Collecten: 1e KIA: Binnenlands diaconaat (KIABD) / 2e De Schakel (SCHA)