Kerkdienst – Ds. M.C. Marchand, Groningen

Zondag 11 februari 9.30 uur, Rehobothkerk, Paasgroetenactie

Voorganger: Ds. M.C. Marchand, Groningen
Organist: Arie van Wijk
Koster: M. Wiersma
Commissielid: Theo ter Veen
Collecten: 1e KIA: Noodhulp vluchtelingen (KIANV) / 2e Kerkomroep (KOP)