Versperdienst

Zondag 3 december 17.00 uur, Abdijkerk, Vesper

Voorganger: gemeenteleden / cantorij
Organist: Date Jan Jongsma
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Ada Meerse