Kerkdienst – Ds. Jasja Nottelman, Visvliet

Zondag 26 november 9.30 uur, Abdijkerk, Gedachteniszondag

Voorganger: Ds. Jasja Nottelman, Visvliet
Organist: Ada Meerse
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Gerrie Meijer
Collecten: 1e Bloemen (BLMN) / 2e PKN Pastoraat (PKNPAS)