Kerkdienst – Ds. C. Verspuij, Zuidlaren

Zondag 10 december 9.30 uur, Rehobothkerk, 2e Advent, Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. C. Verspuij, Zuidlaren
Organist: Gerard Kloosterman
Koster: J. vd. Vaart
Commissielid: Marten Wiersma
Collecten: 1e Kerstattenties (KERAT) / 2e Plaatselijk kerkenwerk (PLKEW)