Kerkdienst – Ds. de Boer-Lodewijks, Marum

Woensdag 1 november 19.30 uur, Rehobothkerk, Dankdag voor Gewas & Arbeid

Voorganger: Ds. de Boer-Lodewijks, Marum
Organist: Ada Meerse
Koster: J. vd Vaart
Commissielid: Theo ter Veen
Collecten: 1e Voedselbank (VB)