Dankdag – Mw. Ds. H.J. Wouda

Woensdag 2 november 19.30 uur, Rehobothkerk, Dankdag voor gewas en arbeid

Voorganger: Mw. Ds. H.J. Wouda
Organist: Hans Beek
Koster: E. Wierenga
Commissielid: Anne Nieuwenhuis
Collecten: 1e Voedselbank (VB) / 2e Plaatselijk kerkenwerk (PLKEW)