Kerkdienst – Mw. Dr. H.A.H. Maat

Zondag 30 oktober 9.30 uur, Abdijkerk, Avondmaal, Afscheid Ds. Heleen Maat

Voorganger: Mw. Dr. H.A.H. Maat
Organist: Ada Meerse m.m.v. de cantorij
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Marit Sinnige
Collecte: 1e Bloemen (BL) / 2e PKN JOP (JOP) / 3e Wijkassistenten (WIJKA)