«

»

Kerkdienst – Dhr. D. Kruyt, Leek

Zondag 1 november, 9:30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Dhr. D. Kruyt, Leek
Organist: Hans Beek
Koster: Jacob de Bree
Ambtsdrager: Martha de Haan
Collecten: 1e KiA Najaarszending / 2e Plaatselijk kerkenwerk / 3e De Schakel

Dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
De collectegiften kunnen tot nadere orde overgemaakt worden op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. het collectedoel. IBAN: NL53RABO 0348 6534 76.

Wilt u aanwezig zijn tijdens een dienst, dan dient u zich vooraf aan te melden bij de scriba. Zie ook de pagina Corona.