«

»

Uitspraken van de bezwaarschriftprocedures

Onderstaand te downloaden het besluit van het CCBG* over het bezwaarschrift die is ingediend n.a.v. het besluit tot verkoop van pastorie, kosterswoning en Hoge Hof.

* Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen