«

»

Aanbevelingen van de visitatie (juni 2020)

  1. De overtollige gebouwen moeten zo snel mogelijk afgestoten worden. Het gaat wat ons betreft in ieder geval direct over de pastorie en de kosterwoning. Zo snel mogelijk verkopen. Wat betreft het Hoge Hof moeten de gebruikers bericht krijgen dat het gebouw verkocht gaat worden, de huur opzeggen, eventueel helpen bij het vinden van eventuele nieuwe locaties en daarna zo snel mogelijk verkopen. Geen andere kosten meer maken dan voor noodreparaties. Creatief zijn in het benutten van de gebouwen die de gemeente wil blijven gebruiken.
  2. Het beleidsplan omzetten in concrete punten. Te beginnen bij de erediensten, dat is het meest zichtbaar en bij die activiteit zijn gemeenteleden betrokken. Maar juist daar liggen ook veel gevoeligheden. Lukt het om daar nieuw elan te krijgen dan kan dat doorwerken naar de hele gemeente toe.
  3. Gelet op de geuite wens door huidige leden van het moderamen medio 2020 terug te treden, is het allereerst zaak een nieuw moderamen te kiezen dat de stromingen binnen de gemeente weerspiegelt en deze mensen de ruimte geven om de punten uit het beleidsplan te gaan uitwerken m.b.v. gemeenteleden. Een belangrijke opdracht voor het nieuwe moderamen is om het teamwork binnen de kerkenraad te bevorderen. Leiding geven op pastorale wijze is volgens ons belangrijk voor de PG Aduard. Laat het nieuwe moderamen de gehele kerkenraad voorgaan op deze weg. En zo vanuit de basis de strijd aangaan met miscommunicatie, wantrouwen, solo-acties, roddel en achterklap.
  4. Blijvend onderzoeken of er en zo ja welke ruimte er in de gemeente is voor differentiatie. Het idee dat de gemeente op alle gebieden een eenheid moet zijn, loslaten. Is er bijvoorbeeld ruimte om naast klassieke kerkdiensten ook andere spirituele bijeenkomsten te beleggen? Geconstateerde differentiatie niet alleen in theorie belijden, maar ook in praktijk gaan brengen.
  5. Deze adviezen op een gemeenteavond door de visitatie laten toelichten. De visitatoren zullen hun reflecties delen met gemeenteleden, de noodzaak voor het volgen van de adviezen uiten en vertrouwen vragen voor een nieuw moderamen.