«

»

Kerkdienst – Pastor G. ter Beek, Schoonloo

Zondag 11 oktober, 9:30 uur, Rehobothkerk

Voorganger: Pastor G. ter Beek, Schoonloo
Organist: Hans Beek
Koster: Fam. Slofstra
Ambtsdrager: Dennis de Jonge
Collecten: 1e Open Hof / 2e Plaatselijk kerkenwerk

Dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
De collectegiften kunnen tot nadere orde overgemaakt worden op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. het collectedoel. IBAN: NL53RABO 0348 6534 76.

Wilt u aanwezig zijn tijdens een dienst, dan dient u zich vooraf aan te melden bij de scriba. Zie ook de pagina Corona.

Kerkdienst terugluisteren