«

»

Kerkdienst – Ds. G. Schoonman, Lucaswolde

Zondag 18 oktober, 9:30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Ds. G. Schoonman, Lucaswolde
Organist: Hans Beek
Koster: Jacob de Bree
Ambtsdrager: Andries Kingma
Collecten: 1e KiA Werelddiaconaat / 2e Kerktelefoon / 3e Pl. kerkenwerk

Dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
De collectegiften kunnen tot nadere orde overgemaakt worden op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. het collectedoel. IBAN: NL53RABO 0348 6534 76.

Wilt u aanwezig zijn tijdens een dienst, dan dient u zich vooraf aan te melden bij de scriba. Zie ook de pagina Corona.

Kerkdienst terugluisteren