Fusiedienst

Eerste pinksterdag, zondag 15 mei, was de grote dag van de fusie. Aan het eind van de dienst, die helemaal aan het Pinksterfeest was gewijd, en nadat de kinderen een lange slinger met alle namen van de aanwezige gemeenteleden  hadden opgehangen, kreeg notaris Volders uit Grootegast het woord. Als een echte notaris somde hij in het kort op wat er allemaal in de 18 bladzijden van zijn akte stond. Daarna mocht een groot aantal mensen hun handtekening zetten. Daarmee is de fusie tussen onze beide gemeenten een feit. We gaan als één gemeente  verder, de Protestantse Gemeente Aduard-Den Ham-Fransum.

Na de dienst onthulden de beide voorzitters de nieuwe bordjes aan de beide kerkgebouwen en tenslotte was er koffie en taart voor iedereen. Het was een heel feestelijke en ontspannen dienst. Dat mag ook wel. Zowel kerkenraden als gemeente hebben een aantal jaren met veel vergaderingen en discussies, en nu en dan de nodige spanningen, achter de rug. We kunnen nu vooruit kijken en ons bezig houden met de zaken waarvoor we gemeente zijn, met viering en verkondiging, met de zorg voor elkaar. Dank aan de commissie van voorbereiding, die het allemaal voortreffelijk had georganiseerd. Anton Boonstra maakte een mooie serie foto’s op deze dag.

Na deze dienst, en nog eens op de kerkenraadsvergadering van 17 mei, hebben we afscheid genomen van onze interim-gemeenteadviseur Jenneke Span. Ze heeft ons bekwaam en betrokken geleid naar het punt waar we nu zijn. We zijn haar daarvoor heel erkentelijk.