Kerkdienst – Mw. H. de Boer-Lodewijks, Marum

Zondag 30 juni 11.00 uur, Rehobothkerk

Voorganger: Mw. H. de Boer-Lodewijks, Marum
Organist: Hans Beek
Koster: M. Wiersma
Commissielid: Theo ter Veen
Collecten: 1e KIA: Moldavie (KIAM) / 2e Onkosten Kerkomroep (KOP)