Kerkdienst – Ruth Hartog, Zuidhorn

Zondag 7 juli 9.30 uur, Abdijkerk

Voorganger: ds. Ruth Hoogenham, Zuidhorn
Organist: Gerard Kloosterman
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Marit Sinnige
Collecten: 1e Diaconie (DIAC) / 2e PKN Preken in gebarentaal (PKNPG)