Kerkdienst – Ds. Y. de Groot

Donderdag 28 maart 19:30 uur, Abdijkerk, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. Y. de Groot, Groningen
Organist: Ada Meerse
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Irene Visser
Collecten: 1e KIA: Kinderen in de knel (KIAK) / 2e Onkosten De Schakel (SCHA)