Kerkdienst – Ds. C.M. Verspuij

Zondag 24 maart 9.30 uur, Rehobothkerk, 6e lijdenszondag

Voorganger: Ds. C.M. Verspuij, Zuidlaren
Organist: Arie van Wijk
Koster: M. Wiersma
Commissielid: Anne Nieuwenhuis
Collecten: 1e Diaconie (DIAC) / 2e PKN: Missionair werk (PKNMW)