Kerkdienst – Ds. Y. de Groot

Zaterdag 30 maart 19:30 uur, Abdijkerk, Stille zaterdag

Voorganger: Ds. Y. de Groot, Groningen
Organist: Date Jan Jongsma
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Irene Visser