Kerkdienst – Ds. Y. de Groot

Vrijdag 29 maart 19:30 uur, Abdijkerk, Goede Vrijdag

Voorganger: Ds. Y. de Groot, Groningen
Organist: Date Jan Jongsma m.m.v. de cantorij
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Irene Visser