Kerkdienst – Alexandra Matz, Groningen

Zondag 12 november 9.30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Alexandra Matz, Groningen
Organist: Gerard Kloosterman
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Gerrie Meijer
Collecten: 1e Stichting Aduard Helpt (STAH) / 2e Plaatselijk kerkenw. (PLKEW)