Kerkdienst – Dr. H.A.H. Maat, Pieterzijl

Zondag 5 november 9.30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Dr. H.A.H. Maat, Pieterzijl
Organist: Jan van der Wal m.m.v. de cantorij
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Irene Visser
Collecten: 1e KIA Werelddiaconaat (KIAW) / 2e KIA Najaarszending (KIANAJZ)
Koffiedrinken na de dienst