Kerkdienst – Ds. G. Schoonman, Leek

Zondag 8 oktober 9.30 uur, Abdijkerk, Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. G. Schoonman, Leek
Organist: Gerard Kloosterman
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Ada Meerse
Collecten: 1e Diaconie (DIAC) / 2e De Schakel (SCHA)