Kerkdienst – Y.C. De Groot, Groningen

Zaterdag 8 april 19.30 uur, Abdijkerk, Stille Zaterdag

Voorganger: ds. Y.C. De Groot, Groningen
Organist: Hans Beek
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Mona Salomons