«

»

Taizéviering

Zondag 27 juni, 17:00 uur, Fransum, Taizéviering

Voorganger: gemeenteleden
Organist: Hans Beek
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Irene Visser
Collecten: 1e Diaconie / 2e Plaatselijk kerkenwerk