Kerkdienst – Dr. H.A.H. Maat

Zondag 4 juli, 9:30 uur, Rehobothkerk

Voorganger: Dr. H.A.H. Maat
Organist: Hans Beek
Koster: J. v.d. Vaart, tel. 4031682
Commissielid: Willy Elsinga
Collecten: 1e KIA Binnenlands diaconaat / 2e Plaatselijk kerkenwerk