«

»

Kerkdienst – Mw. Ds. Tj. Hiemstra, Groningen

Woensdag 4 november, 19:30 uur, Rehobothkerk, Dankdag voor gewas en arbeid

Voorganger: Mw. Ds. Tj. Hiemstra, Groningen
Organist: Hans Beek
Koster: Fam. Slofstra
Ambtsdrager: Griƫtte Sinnige
Collecten: 1e Voedselbank

Dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
De collectegiften kunnen tot nadere orde overgemaakt worden op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. het collectedoel. IBAN: NL53RABO 0348 6534 76.

Wilt u aanwezig zijn tijdens een dienst, dan dient u zich vooraf aan te melden bij de scriba. Zie ook de pagina Corona.