«

»

Kerkdienst – Ds. L.O. Giethoorn, Groningen

Zondag 8 november, 9:30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Ds. L.O. Giethoorn, Groningen
Organist: Arie van Wijk
Koster: Jacob de Bree
Ambtsdrager: Andries Kingma
Collecten: 1e Schoenendoosactie / 2e PKN JOP / 3e Bloemen

Dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
De collectegiften kunnen tot nadere orde overgemaakt worden op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. het collectedoel. IBAN: NL53RABO 0348 6534 76.

Wilt u aanwezig zijn tijdens een dienst, dan dient u zich vooraf aan te melden bij de scriba. Zie ook de pagina Corona.

Kerkdienst terugluisteren