«

»

Kerkdienst – Mw. ds. Tj. Hiemstra, Groningen

Zondag 21 juni 2020, 9:30 uur, Rehobothkerk

Voorganger: Mw. ds. Tj. Hiemstra, Groningen
Organist: Hans Beek
Ouderling: Björn Greven
Koster: J. v.d. Vaart
Collecten: 1e KiA Werelddiaconaat / 2e Plaatselijk kerkenwerk

Dienst is vanwege het Corona virus alleen online te volgen via kerkomroep.nl
De collectegiften kunnen tot nadere orde overgemaakt worden op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. het collectedoel. IBAN: NL53RABO 0348 6534 76.

Kerkdienst terugluisteren