«

»

Kerkdienst – Ds. I. de Boer, Groningen

Zondag 14 juni 2020, 9:30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Ds. I. de Boer, Groningen
Organist: Hans Beek
Ouderling: Gerrie Meijer-Bolhuis
Collecten: 1e Bloemen / 2e PKN Dorpskerken / Uitg. Geluid

Dienst is vanwege het Corona virus alleen online te volgen via kerkomroep.nl
De collectegiften kunnen tot nadere orde overgemaakt worden op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. het collectedoel. IBAN: NL53RABO 0348 6534 76.

Kerkdienst terugluisteren