«

»

Kerkdienst – Ds. R. Fortuin, Groningen

Zondag 8 september 9:30 uur, Rehobothkerk

Voorganger: Ds. R. Fortuin, Groningen
Organist: Hans Beek
Koster: fam. Slofstra
Ouderling: Bjorn Greven
Knd: Alle groepen o.l.v. Boukelien
Collecten: 1e Aduard Helpt / 2e PKN Jeugdwerk JOP
Kerkauto: J. van der Vaart