«

»

Verslag Classis Groningen-Drenthe

Onderstaand treft u het verslag van werkzaamheden van ds. Jan Hommes, classispredikant, aan over de periode 1 september 2018 en 1 april 2019.