Kerkdienst – Ds. G. Schoonman, Leek

Zondag 21 juli 9.30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Ds. G. Schoonman, Leek
Organist: Ada Meerse
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Gerrie Meijer
Collecten: 1e KIA: Noodhulp, kinderen in Gaza (KIAN2) / 2e PKN JOP (JOP)