Kerkdienst – Dhr. Koert Baas, Apeldoorn

Zondag 16 juni 9.30 uur, Rehobothkerk

Voorganger: Dhr. Koert Baas, Apeldoorn
Organist: Hans Beek
Koster: J. vd. Vaart
Commissielid: Marten Wiersma
Collecten: 1e Diaconie (DIAC) / 2e Onkosten van De Schakel (SCHA)
Koffiedrinken na de dienst