Kerkdienst – Ds. A. Akkerman, Assen

Zondag 3 maart 9.30 uur, Abdijkerk, 3e lijdenszondag

Voorganger: Ds. A. Akkerman, Assen
Organist: Ada Meerse
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Gerrie Meijer
Collecten: 1e KIA: Voorjaarszendingcollecte (KIAVZ) / 2e Pl. kerkenw. (PLKEW)