Kerkdienst – Pastor Saskia Treu

Maandag 25 december 9.30 uur, Rehobothkerk, 1e Kerstdag

Voorganger: Pastor Saskia Treu
Organist: Jan van der Wal
Koster: J. vd. Vaart
Commissielid: Anne Nieuwenhuis
Collecten: 1e KIA Kinderen in de Knel (KIAKIDK) / 2e De Schakel (SCHA)
Kindernevendienst