Kerkdienst – Pastor Saskia Treu

Zondag 12 februari 9.30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Pastor Saskia Treu
Organist: Hans Beek
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Marit Sinnige
Collecte: 1e PKN Noodhulp Ethiopië (PKNNHET) / 2e Plaatselijk kw. (PLKEW)
Koffiedrinken na de dienst