Kerkdienst – Ds. Jasja Nottelman, Visvliet

Zondag 5 februari 9.30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Ds. Jasja Nottelman, Visvliet
Organist: Ada Meerse
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Gerrie
Collecten: 1e KIA Werelddiaconaat (KIAW) / 2e De Schakel (SCHA)