Kerkdienst – Ds. Y. de Groot, Groningen

Zondag 11 december 9.30 uur, Abdijkerk, 3e Adventzondag

Voorganger: Ds. Y. de Groot, Groningen
Organist: Arie van Wijk
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Gerrie Meijer
Collecten: 1e KIA Binnenlands diaconaat (KIABD) / 2e Kerkomroep (KOP)
3e Wijkassistenten (WIJKA)
Koffiedrinken na de dienst