Kerkdienst – Mw. Dr. H.A.H. Maat

Zondag 2 oktober 9.30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Mw. Dr. H.A.H. Maat
Organist: Ada Meerse
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Irene Visser
Collecten: 1e Straatkinderen in Kampala (STRIKA) / 2e Kerkomroep (KOP) / 3e Plaatselijk kerkenwerk (PLKEW)