«

»

Kerkdienst – Mw. Dr. H.A.H. Maat

Zondag 10 juli 9.30 uur, Abdijkerk, Doopdienst

Voorganger: Mw. Dr. H.A.H. Maat
Organist: Hans Beek
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Gerrie Meijer
Collecten: 1e Diaconie (DIAC) / 2e De Schakel (SCHA) / 3e Platvorm Kerken Westerkwartier (PKW)
Koffiedrinken na de dienst