«

»

Kerkdienst – Mw. Ds. Tj. Hiemstra, Groningen

Zondag 30 januari, 9:30 uur, Rehobothkerk

Voorganger: Mw. Ds. Tj. Hiemstra, Groningen
Organist: Date Jan Jongsma
Koster: E. Wierenga
Commissielid: Anne Nieuwenhuis
Collecten: 1e Diaconie (DIAC) / 2e PKN JOP (JOP)

Het is weer mogelijk fysiek aanwezig te zijn in de dienst.