«

»

Kerkdienst – Mw. Ds. A.C. Akkerman, Assen

Zondag 6 februari, 9:30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Mw. Ds. A.C. Akkerman, Assen
Organist: Hans Beek
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Irene Visser
Collecten: 1e KIA Werelddiaconaat (KIAW) /
2e Plaatselijk kerkenwerk (PLKEW) / 3e De Schakel (SCHA)

Vanwege de versoepelingen op het gebied van corona, is weer mogelijk de kerkdienst fysiek te bezoeken.