«

»

Kerkdienst – Dr. H.A.H. Maat

Zondag 18 april, 9:30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Dr. H.A.H. Maat
Organist: Hans Beek
Koster: Jacob de Bree
Collecten: 1e Bloemen / 2e Plaatselijk kerkenwerk / 3e Pl. kerkenwerk

Dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
De collectegiften kunnen tot nadere orde overgemaakt worden op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. het collectedoel. IBAN: NL53RABO 0348 6534 76.

Zie ook de pagina Corona.